SPRÁVY O SITUÁCII V OBLASTI PRÁVNEHO ŠTÁTU NA SLOVENSKU

Dňa 30.3.2023 boli Európskej komisii – Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európskemu parlamentu – Kancelária na Slovensku podané 2 samostatné SPRÁVY O SITUÁCII V OBLASTI PRÁVNEHO ŠTÁTU NA SLOVENSKU

1️⃣. SPRÁVA O SITUÁCII V OBLASTI PRÁVNEHO ŠTÁTU NA SLOVENSKU
Autori: JUDr. Erik Magál, JUDr. Ján Kršiak a JUDr. Jakub Križan (advokáti – advokátska kancelária A | K | J | K s. r. o.)

Správa o situácii v oblasti právneho štátu

2️⃣. SPRÁVA O SITUÁCII V OBLASTI PRÁVNEHO ŠTÁTU NA SLOVENSKU – vo vzťahu k porušovaniu princípov právneho štátu v trestných konaniach vedených na Slovensku od prelomu rokov 2019/2020

Autor: JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda Občianskeho združenia ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Správa o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku – OZ ZDAPŠ- advokát JUDr. Ribár

Potvrdenie o podaní Správy – EK a EP

Zoznam príloh Správy

1. Obsahová analýza Správy EK 2022 – 2020

2. Obsahová analýza Poznámky – Odkazy – Zdroje Správy EK 2022

3. Hodnotenie prezentácie Správy EK 2022 zo strany MS SR

4. Monitoring – hodnotenie mediálnej prezentácie Správy EK 2022

5. Monitoring médií – porušovanie princípov právneho štátu – monitoring Právne listy

6. Identifikácia porušovaní princípov práv. štátu a pochybení v TK na Slovensku

7. Podozrenia z manipulácií TK, zásah NAKA na OS BA III., Prieskum SAK

8. Analýza vybraných rozhodnutí Ústavného súdu SR

9. Nálezy ÚS SR – advokát Ribár, amicus curiae SAK, Ohrozenie práva na súdnu ochranu

10. Podmienky vo výkone väzby a CPZ – JUDr. Martin Ribár

11. ESĽP, kajúcnici, väzba ako nátlak, podozrenia – manipulácie TK – kajúcnici, články

12. Úmrtia obvinených osôb vo výkone väzby – absencia informácií

13. §363 a nasl. Trestného poriadku – nesprávnosť záverov Správy EK 2022

14. Výzva slovenských právnikov – www.pravnystat.eu

15. Iniciatíva advokátov za právny štát – Manifest

16. PF UK Bratislava 2022 – Zákonnosť a efektivita TK – spoločné vyhlásenie

Oba predložené dokumenty sú primárne reakciou:

  • na závažné podozrenia z porušovania princípov „PRÁVNEHO ŠTÁTU“ v trestných konaniach vedených na Slovensku
  • na neobjektívne informovanie európskych inštitúcií zo strany príslušných orgánov verejnej moci na Slovensku vo vzťahu k pracovného dokumentu útvaru Európskej komisie označeného ako „Správa o právnom štáte 2022 – Kapitola o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku“ ako sprievodného dokumentu „Oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov“ zo dňa 13.07.2022 v náväznosti na predchádzajúce Správy o právnom štáte za roky 2021 a 2020

Nosnou ideou predkladaných dokumentov je poskytnúť objektivizovaný náhľad na situáciu v oblasti právneho štátu v Slovenskej republike aj pre účely nadchádzajúcich hodnotiacich záverov európskych orgánov vo vzťahu k zachovávaniu základných kritérií právneho štátu v Slovenskej republike.
Uvedené dokumenty boli taktiež zaslané na vedomie nasledovných inštitúcií:

  • Kancelária prezidentky Slovenskej republiky
  • Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Slovenská advokátska komora
  • Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  • Verejný ochranca práv
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
  • Súdna rada Slovenskej republiky

 

Zdieľať:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn