Otvorený list poslancovi NR SR JUDr. Alojzovi Baránikovi

Vážený pán JUDr. Alojz Baránik – poslanec NR SR, úvodom by som chcel uviesť, že ja ako občan SR a aj ako predstaviteľ Občianskeho združenia ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT som absolútne apolitický, prezentujem svoje názory a postoje a najmä odborné právne argumenty vychádzajúce z mojej dlhoročnej advokátskej praxe v oblasti trestného práva, ale aj z osobných skúseností nezákonného väzobného stíhania a pochybení tak OČTK ako aj súdov rozhodujúcich o mojej väzbe.

Celý list k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF.

Zdieľať:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn