Zbierka

S potešením informujeme všetkých, ktorí nám držia palce, že na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR zo dňa 16.08.2021 bola Občianskemu združeniu ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT povolená a zapísaná verejná zbierka na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv, rozvoja dobrovoľníckej činnosti a obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb.

V prípade ak máte záujem podporiť našu verejnú zbierku, môžete tak urobiť ľubovoľným príspevkom na osobitný účet zbierky SK84 0900 0000 0051 8209 9525.

Za príspevok v akejkoľvek výške Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.