Predstavitelia

JUDr. Martin Ribár

Narodil sa v r. 1977, vyrastal v Poprade, kde aj absolvoval štúdium na nemeckom bilingválnom gymnáziu (1991-1996). Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave (1997-2002). V r. 2005 získal titul JUDr. vykonaním rigoróznej skúšky. Od r. 2002 je činný v advokácii, v r. 2002-2005 ako advokátsky koncipient, od r. 2006 po získaní advokátskej licencie vykonáva advokátsku prax ako samostatný advokát. Jadrom jeho advokátskej činnosti už od r. 2002 je trestné právo. Momentálne žije od ukončenia štúdia na VŠ v Bratislave, je ženatý a má troch synov. Od r. 1990 sa aktívne venuje športu a bojovým umeniam, trénuje judo a jiu-jitsu, je držiteľom medzinárodnej trénerskej licencie v jiu-jitsu. Vo voľnom čase sa okrem iného venuje ako asistent - tréner výchove a trénovaniu detí v jude.

V roku 2019 bol obvinený a strávil nezákonne vo väzbe 565 dní, z toho viac ako 16,5 mesiaca v kolúznej väzbe. O nezákonnosti väzby v prípade Ribára rozhodol Ústavný súd SR. Problematike väzby a najmä kolúznej väzby sa venuje dlhodobo.